Το Νέο Δ.Σ. του Α.Σ. Καστοριάς

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Α.Σ. Καστοριάς.

Μετά τον απολογισμό εκλέχθηκαν τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου τα οποία στην πρώτη τους συνεδρίαση συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 

 • Πρόεδρος - Κώτσης Ιωάννης
 • Αντιπρόεδρος - Παλιούρης Γεώργιος
 • Γεν. Γραμματέας - Θυμιόπουλος Παναγιώτης
 • Ταμίας - Δέδες Ιωάννης
 • Μέλος - Λαγγιώτης Αναστάσιος
 • Μέλος - Παπαδημητρίου Βασίλειος
 • Μέλος - Στεφανής Χρήστος
 • Μέλος - Ντόντης Ναούμ
 • Μέλος - Καλόγηρος Παναγιώτης
 • Αναπληρωματικό Μέλος - Θεοδοσόπουλος Γεώργιος
 • Αναπληρωματικό Μέλος - Πανταζόπουλος Ιωάννης
 • Αναπληρωματικό Μέλος - Τόρη Σπυριδούλα